Åpen skole

Velkommen til Åpen skole på Skogmo videregående skole torsdag 23.01.20 kl. 18.00-20.00

Eksamen høsten 2019

Her finner du en oversikt over skriftlige eksamener med dato og eksamenssted.

Velkommen til praksiskurs

Her finner du tidspunkt og link til mer informasjon om praksiskurs høsten 2019.

Elevundersøkelsen 2019-20

I løpet av oktober-desember gjennomføres elevundersøkelsen på Skogmo videregående skole. Undersøkelsen er nasjonal, og gjennomføres ved at elever logger seg inn på Utdanningsdirektoratets portal, og svarer anonymt på spørsmål om læring og trivsel på skolen.

Feb.
17
Feb.
23
Feb.
17
Feb.
23
Apr.
06
Apr.
13
Se flere hendelser