Foto: iStock / Getty Images Plus

Digital undervisning

Mandag 16.mars startet alle elevene ved Skogmo vgs med digital undervisning.  Skolen bruker i hovedsak Microsoft Teams som digital læringsplattform. I Teams kan lærerne og elevene samtale, samarbeide og samhandle; både i grupper og i par. Elevene ved skolen har fått veiledning i bruk av læringsplattformen og lærerne jobber kontinuerlig med å ta i bruk fasiliteter i Teams for å tilrettelegge for god digital undervisning.

Stenging av skoler

Elever og lærere blir nå med på en skikkelig dugnad mot spredning av korona-viruset. Fra mandag 16. mars vil alle videregående skoler i fylkeskommunen innstille ordinær undervisning i skolelokalene og i stedet undervise elevene digitalt. Det er første gang et fylke ruller ut et digitalt undervisningsopplegg i så stort omfang

Oppdatert informasjon om koronaviruset.

Alle skoler i VTFK opprettholder normal drift inntil videre. Fylkeskommunen følger de nasjonale rådene fra helsemyndighetene og samarbeider tett med kommunalt smittevern. Ved spørsmål vedrørende situasjonen, ta kontakt med smittevernlege i kommunen eller rektor. Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset.

Trusler

Politiet i hele landet har den siste tiden observert en økning i antall falske trusler og nødmeldinger på internett. Truslene er rettet i all hovedsak mot skoler og andre offentlige institusjoner.