Videregående opplæring for voksne

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr forkurs i digitale verktøy til de som har søkt videregående opplæring for voksne. Kurset vil være nyttig for deg i en skolehverdag dersom du får tilbod om opplæring.

Nye retningslinjer pr. 2. juni

Fredag offentliggjorde regjeringen ny smittevernveileder for videregående opplæring.

Det åpnes for en mer normalisert skoledag fra 2. juni gjennom at det legges til rette for at alle elever nå kan komme tilbake til skolen, fortsatt med smitteverntiltak. De videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune kan forholde seg til de planer den enkelte virksomhet allerede har lagt for den perioden som gjenstår før sommeren. Skogmo videregående skole prioriterer gjennomføring av særskilte tiltak for elever som har et utilstrekkelig vurderingsgrunnlag som følge av korona-situasjonen.

PC-informasjon ved endt skolegang

Det er sendt ut SMS til alle vg2-elever angående utbetaling av PC. 

Skolehelsetjenesten og andre tilbud

Fra uke 18 trapper skolehelsetjenesten på videregående opp aktivitetene igjen.