Åpen skole

Er du elev i 9. og 10. klasse på ungdomsskolen eller er foresatt?

Eller kanskje du går på voksenopplæring? Kom og gjør deg kjent med hvilke

veier til utdanning de videregående skolene i Grenland tilbyr!

Tilbake